Home TEDx Talks Защо ме влече математиката? | Plamen Ivanov | TEDxSofiaUniversity

Защо ме влече математиката? | Plamen Ivanov | TEDxSofiaUniversity

12
0

Пламен Иванов завършва математика и физика в Университета в Кеймбридж, а сега е докторант по теоретична плазмена физика и контролиран термоядрен синтез в Оксфорд. От години преподава математика и физика на различно ниво – от гимназиално до магистърско. Председател е на НПМГ Алумни клуб, чиято цел е изграждане на общество от възпитаниците на Националната природо-математическа гимназия и обогатяване на образованието на гимназистите с разнообразни извънкласни занимания.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Камера: Вероника Христова, Иван Илчев
Монтажист: Зина Начева Plamen Ivanov studied Mathematics and Physics at the University of Cambridge and is now reading for a PhD in Theoretical Plasma Physics and Magnetic Confinement Fusion at the University of Oxford. He has many years of experience in teaching mathematics and physics at both high-school and university level. Outside of academia, Plamen is the chairman of NPMG Alumni Club, the alumni society of the National High School of Mathematics and Natural Sciences, whose aims are to create an active community of alumni and enrich education in the high school. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Loading...